Zeytin Çekirdekleri Programı

ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI

Ayvalık merkez ve çevre köylerinde yaşayan öncelikle kısıtlı sosyo-ekonomik yapıya sahip çocukların ve gençlerin, kişisel, sosyal ve toplumsal gelişimi için müzik, sanat ve spor eğitimlerini kapsayan bir sosyal sorumluluk programıdır. Müzik, sanat ve spor bir araç olup bireysel gelişim ve üreten bir toplum için gerekli altyapı donanımI sağlamak programın ana amacıdır.

Metodoloji

Zeytin Çekirdekleri Derneği, eğitim verdiği branşlara göre, Ayvalık merkez ve civar köylerdeki okullardan, ayrıca çevre ilçelerden farklı yaşlardaki çocukları ve gençleri bünyesine alır. 

Gönüllü veya görevli eğitmenler çocukların yetenek ve ilgi alanlarını tespit ederek onlar için uygun olan branşlara yönlendirir.  Bu yönlendirme esnasında  müzik eğitimi için çocukların ses ve ritim duyuşlarını, teatral yönlerini, fiziksel yapılarını ve yatkınlıklarını değerlendirirken, sosyal ve psikolojik durumlarını da göz önünde bulundurur. Eğitmenlerin her biri, alanlarında ciddi eğitim almış, pedagojik formasyonlarının yanında iyi icracılardan oluşur, tüm bilgi ve tecrübelerini çocuklara aktarır.

Zeytin Çekirdekleri Derneği eğitim çalışmalarını iki önemli resmi kurum ile işbirliği içinde yürütür. Müzik konusunda İzmir Devlet Opera ve Balesi ve yaz ve kış okulları konusunda ise Boğaziçi Üniversitesi. Bu iki kurumun uygulanan programların başarısında katkısı çok büyüktür.

 

Zeytin Çekirdeklerinde yapılan çalışmalardan belki de en önemlisi olan “Renkli Saatler” çocukların bu programın ilk buluşma ve onları keşfetme noktasıdır. Çocukların işitsel, görsel ve sahne sanatlarıyla tanıştıkları bu çalışma, onların Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programında branşlara yönlendirilmesi konusunda ilk adımı teşkil eder.

Boğaziçi Ayvalık Okulları ise yaz tatillerinde  ve kış ara tatilinde yürüttükleri atölyelerle çocukları farklı ilgi alanlarıyla tanıştırarak bu alanlarda deneyim kazandırır ayrıca ekolojik yaşam, çocuk ve kimlik, çocuk hafızası ve geri dönüşüm temalarına ağırlık veren atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleyerek bu temalarda farkındalık oluşturmaktadır. Tiyatro, fotoğraf sergisi gibi ortak üretim çıktıları aracılığıyla yerelle ve üniversite gönüllüleriyle iletişimi düzenli kılar. Bu tür etkinliklerle çocukların öz-yeterlilik duygularını güçlendirir.

Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programında yukarıda bahsi geçen sanatsal çalışmaların yanında ihtiyacı olan çocuklar okul derslerinde daha başarılı olmaları için matematik, Türkçe, yabancı dil alanlarında gönüllü ilköğretim ve lise öğretmenleri tarafından takviye dersler ile desteklenir.

Programın Bileşenleri

Zeytin Çekirdekleri işitsel, görsel ve sahne sanatları olmak üzere üç ana alanda eğitim vermektedir. İşitsel sanatlar, Çalgı ve Koro eğitimini, görsel sanatlar Resim, Seramik ve Heykel çalışmalarını, sahne sanatları ise Dans ve Tiyatroyu kapsamaktadır.

Programın kazanımları

Sanatın birleştirici gücünü kullanan Zeytin Çekirdekleri Derneği sanattan yola çıkarak öncelikle topluma, bireylere ve çocuklara ulaşıp “bir çocuk gelişir dünya değişir” sözü ile önemli bir hareket başlatılması,

Bir sivil toplum kuruluşu olarak Ayvalık bölgesinde faaliyet gösteren Zeytin Çekirdekleri Derneği, sosyo ekonomik açıdan kısıtlı kırsal 16 köyde ve sosyo-ekonomik kısıtlı olan kentsel mahallelerde yaşayan çocukları hayata kazandırarak, onlara farklı bir bakış açısı vererek, sosyal ve kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine destek olarak, çevre ve doğa bilincini aşılayarak bunun yanında bölgedeki diğer çocuklara ulaşarak tüm çocukların eşit haklara sahip olduklarının bilincine varmalarını sağlanması,

Yapılan çalışma ve atölyeler ile, programın asıl hedefi olan çocuklara, sanatın birleştirici gücü ile onların ailelerine de ulaşmış ve Ayvalık bölgesinin tamamına yayılarak ortak bir bilinç doğrultusunda hareket etmeyi aşılanması,

Çocukların birbirine olan yaklaşımları, bakış açıları ve farklılıklarına rağmen birlikte olmak fikrini aşılayarak birbirlerini dinlemeyi, empati kurmayı, saygı ve sevgi gibi temel insani kavramları ve katılınan etkinlikler ve çalışmalarda eğitim aldıkları alana göre genel sanat kültürüne ait bilgileri deneyimleyerek öğrenmelerini sağlanması

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri için hayal kurmalarını sağlayarak, hayallerini gerçekleştirmelerine destek olunması

Çocukların sanat sayesinde sabretmeyi, disiplinli olmayı, hedefler koymayı ve hedeflerine yönelik çalışmalar yapabilme alışkanlıklarını geliştirilmesi,

Zeytin Çekirdekleri Derneği’nde uygulanan programlar, çocukların içinde kalmış gizli yetenekleri ortaya çıkararak mesleki seçimleri konusunda yol göstermektedir. 

Programa katılan çocuk ve gençlerin ileride meslekleri ne olursa olsun, sanatsal bakış açısına, estetik bir görüşe sahip olmaları amaçlanmaktadır. Mesleki seçimlerini sanatın herhangi bir alanında yapmak isteyen öğrenciler, uzman gönüllü sanatçı eğitmenler tarafından yönlendirilerek hedeflerine ulaşmaları konusunda destek verilir. Ayrıca okul derslerinde desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, sponsorların katkılarıyla öğretmen bularak bu yönde de ilerlemelerine yardımcı olunmaktadır.