Hakkımızda

Zeytin Çekirdekleri Derneği

Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programının temeli Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve gönüllülerin işbirliği ile 2014 yılı Mayıs ayında atılmıştır.

2015 yılı Ocak ayında kurulan Zeytin Çekirdekleri Derneği ile kurumsallaşarak  gönüllülük seferberliği ve imece yapısını güçlendirmiştir. 

Bu programın amacı; Ayvalık’ta ve çevre köylerinde yaşayan öncelikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların ve gençlerin, kişisel, sosyal ve toplumsal gelişimi için müzik, sanat ve spor temelli eğitimler vermektir. 

Bu noktada hedef, çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini, hayal güçlerini kullanmalarını sağlayıp, bir çalışma disiplini içinde sanatsal sonuçlara varmalarıdır. Böylelikle farklı meslekler edinecek olsalar bile, gelecek için daha bilinçli, hoşgörülü, empati duygusu gelişmiş, kendi kültürüne sahip çıkan, karar mekanizmaları çok daha sağlıklı çalışan, estetik görüşlere sahip, amatör ruhlu sanatçı bireyler yetişecektir. Ve bu onların yaşam biçimi olacaktır. 

Zeytin Çekirdekleri Derneği kurduğu bu birliktelikle, birliği ve barışı sanatla ile oluşturacak, sanata daha çok katılım sağlayacak, mümkün olduğu kadar çok çocuğa ve gence sanat ve spor eğitimi vererek mutlu bir toplumun temellerini atmaktadır.

Sivil toplum, dernekler, esnaf ve özel sektör işbirliği de programın ayrılmaz parçasıdır. Programda pek çok gönüllünün hem eğitmen olarak hem de operasyonda yer alması, tam bir işbirliği ve imece yapısı oluşturmuştur. Bu yapı, projenin hızlı bir şekilde yol almasında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programı ülkemizin de imzalayarak taraf olduğu; Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin “Her çocuğun sanatsal yaşama katılma hakkı” ilkesi ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanmış Uluslararası Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017 ile de örtüşmektedir.

0
Öğrenci
0
Bağış
0
Etkinlik
0
İşbirliği

Felsefemiz

Zeytin ağacı, insanlık tarihinin var olduğu günden bu yana barışın, eşitliğin, kutsallığın ve yaşamın simgesi olmuştur. Hangi tarihte Akdeniz bölgesinde yetişmeye başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kutsal sayılmıştır.
Homeros’un eserlerinde, eski Mısır papirüslerinde de zeytin ağacının adı sıkça geçmiştir. Üç kutsal kitapta, yani Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim’de saflığın, zenginliğin, barışın, gücün ve güzelliğin sembolü olarak tanımlanmıştır.
Zeytin ağacı “yaşlı bilge” gibidir. Nasıl ki bilge yaşlandıkça yüzündeki çizgiler artarsa, zeytin ağacı da yaşlandıkça gövdesindeki boğumları çoğalır. Bilge yaşamın hüznünü yüreğinde, zeytin ağacı ise doğanın ve zamanın acımasızlığını boğumlarında gizler. Bilge yaşlandıkça çevresine öğretisini yayarken, zeytin ağacı büyüdükçe dik dallarını yukarı doğru uzatır. Ne zaman ki dalları zeytin tutmaya başlar, işte o zaman kendiliğinden eğilip meyvesini verir. Tıpkı alkışlar karşısında eğilen bir sanatçı gibi!
İşte Zeytin Çekirdekleri Projesi “insanın gelişimdeki en önemli dönem olan çocukluk çağlarını her çocuğunun verimli bir şekilde yaşaması” gerektiği felsefesi ile hayata geçirildi. Projeye katılan tüm çocukların hayatlarında “sanat yoluyla” farkındalık yaratmak ve idealist bir sanatçı olarak çekirdekten yetişmelerini sağlamak amaçlandı. Mutlu bir geleceğin çocukluktan başlayacağı inancıyla da “güzel başlangıçlar” için projeye Zeytin Çekirdekleri ismi verildi.