Çalgı Eğitimi Ve Orkestra

ÇALGI EĞİTİMİ VE ORKESTRA

İşitsel sanatlar içinde bulunan çalgı eğitimi, piyano, gitar, mandolin, saksafon flüt, klarnet, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas eğitimi kapsar.

Çocukların ve gençlerin alanlarında gelişmesi ile birlikte oda orkestrası, mandolin orkestrası, nefesli orkestrası ve piyanolu oda müziği grupları oluşmasının yolunu açar.

Zeytin Çekirdekleri, Türkiye’nin pek çok şehrinden programa destek vermek amacıyla, branşlarında uzman bir kurumda ya da bir kurumdan bağımsız olarak sanatını uygulayan eğitmenlerden oluşan uzman bir kadroya sahiptir. Profesyonel yaşamlarındaki programlarının uygunluk durumuna göre hafta içi ya da hafta sonu çalışmalarında destek olmak için Ayvalık’a gelmektedirler.

Belirlenmiş öğretim programı üzerinden eğitim verilmektedir. Bu öğretim programları, Güzel Sanatlar Lisesi ve Konservatuvar öğretim programlarına paralel olarak hazırlanmıştır. Tam bir usta-çırak ilişkisi içinde sürdürülen eğitimler haftada iki kez bireysel olarak yapılmaktadır.

Ayrıca o hafta yapılmış ders programına göre, hafta içi ya da hafta sonu, bireysel dersler haricinde bireysel etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan ders ve etütlerin süresi 30-45 dakika arasında değişmektedir. Bu sayede tüm öğrenciler haftada iki kez bireysel ders ve en az iki kez bireysel etüt yapmaktadır. Derslerde ve etütlerde, diğer öğrenciler de bulunmakta, bu sayede öğrendikleri iyice pekiştirilmektedir. Tüm bireysel çalgı derslerinde asıl amaç, çocukların ve gençlerin çalgılarını öğrenmelerinin yanı sıra, müziği içselleştirmeleri ve gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmektir.

Orkestra dersleri için gelen şefler çocuklarla adeta orkestra kampları yapmakta, uzun süreli çalışmalar sayesinde çocuklar ve gençler hem artistik mükemmeliyet hem de toplumsal birliktelik için önemli kazanımlar elde ederler.