Ses Eğitimi Ve Koro

SES EĞİTİMİ VE KORO

İşitsel sanatların bir diğer kolu da ses eğitimi ve korodur. Zeytin Çekirdekleri Derneği koro şeflerinin, kulağı yeterli olan, şarkı söylemeyi seven ve şarkı söylemek isteyen çocuklardan, okullara gidip seçmeler yaparak oluşturduğu koro, içinde barındırdığı çok değişik renkte çocuk seslerinin meydana getirdiği coşku dolu bir armoniye sahiptir.

Koro dersleri, içinde anlık bireysel ses eğitimlerinin ve nefes tekniklerinin verildiği toplu derslerdir. Çocukların her an bir büyüme içinde olduğu düşünülürse, sürekli gelişen gırtlak yapıları için çok hassas bir eğitim verilmesi zorunludur. Uzman koro şefleri bu konulara hassasiyetle yaklaşmakta ve en doğru, en yalın teknikleri çocuklara öğretmektedirler.

Bu eğitim, müzikal anlamda donanımlı piyanistler ve koro şefleri tarafından verilmektedir. Ancak bu sayede en az 40 çocuktan oluşan koro, eş zamanlı müzikal birliktelik ve aynı duyguyla bütünlüğü oluşturmaktadır.  Koro çalışmalarında öğrenilen parçalar, Ayvalık yöresi türkülerinden başlayan, birçok dilde yöresel müzikleri, klasik batı müziği repertuvarını ve tabi ki Türk bestecilerimize ait çocuk şarkılarını kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Seçilen bazı parçalar çocukların ses rengine ve seviyelerine göre düzenlenir.

Zeytin Çekirdekleri Derneği Çocuk Korosu, Tek başına sahne almanın yanı sıra orkestra ile birlikte de konserler vermektedir. Bu birliktelik orkestraya, koroya eşlik etme yetisi kazandırır. Koro ise orkestra enstrümanları ile homojen bir tını oluşturma yetisi kazanır. Her iki kazanım da müzikal denge ve tını bakımında çok büyük önem taşır.

Uygulanan koro ana yasası ve çocuk korosu korist kuralları ile daha sistematik ve akademik bir çalışmaya geçmiştir.

Zeytin Çekirdekleri Koro Şefimiz Başar ÜNAL